Kijken naar jezelf

'Welke loopbaanstappen kan ik zetten?'
'Hoe krijg ik meer balans tussen werk en privé?'
'Hoe zorg ik dat ik met plezier mijn werk blijf doen?'

Met dit type vraagstukken komen professionals uit alle onderwijssoorten bij mij.

Ik werk vanuit de positieve psychologie en zorg voor de rust en ruimte die nodig is om tot verhelderende inzichten te komen.

Luisteren naar een ander

Als begeleider van intervisiegroepen baseer ik me op de incidentmethode en zet verschillende werkvormen in om de bijeenkomsten zo passend, gevarieerd en verdiepend mogelijk te maken.

Daarnaast school ik onderwijsgevenden om intervisie te kunnen begeleiden. De opgeleide intervisoren zijn dan in staat om, gesteund door het management, intervisie een duurzame plaats in de school/opleiding te geven.

marjan
Enthousiasme en zorgvuldigheid zijn kwaliteiten die mij kenmerken.

Opleiding en ervaring vanaf 1983: Neerlandica, docent, studiebegeleider en leidinggevende in het Hoger Beroeps Onderwijs. Trainer, projectleider en coach bij een onderwijsadviesbureau. Eigen bedrijf sinds 2009 als projectleider en coach in het onderwijs. Vanaf 2019 toegespitst op coaching en intervisie in het onderwijs.
Crkbo geregistreerd       kvk 37146722       Kennedyboulevard 640 1931 XM       Egmond aan Zee       marjanvanroozendaal@gmail.com       06 5733 3876